Po odwołaniu ze stanowiska dyrektora przeworskiego szpitala w czerwcu ub. r. za Grzegorzem Jedynakiem (na pierwszym planie z prawej) opowiedziało się wielu mieszkańców i pracowników placówki.

Ze szpitala do PKS-u

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu ma nowego prezesa. Został nim Grzegorz Jedynak, który jeszcze do niedawna szefował przeworskiemu szpitalowi powiatowemu.

 

Grzegorz Jedynak decyzją Zarządu Powiatu Jarosławskiego obejmie stanowisko prezesa PKS w Jarosławiu. Zastąpi tym samym Witolda Duszyńskiego, który przedsiębiorstwem kierował od 2019 roku.

Kontrakt menadżerski z nowym Prezesem PKS został zawarty na całą kadencję – do 30.06.2026 r. Stanowisko objął z dniem 1 marca 2023 roku. Poprzedniemu Prezesowi zakończył się kontrakt, a nowe wzywania stojące przed Zarządem, zmierzające do rozwoju Firmy wymagają wprowadzenia nowej osoby na stanowisko Prezesa – wyjaśnia Stanisław Kłopot, starosta jarosławski.

Przypomnijmy, że o Grzegorzu Jedynaku zrobiło się głośno w czerwcu ub. roku, kiedy to dość niespodziewanie został odwołany przez Zarząd Powiatu Przeworskiego ze stanowiska

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Sprawa wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców oraz pracowników szpitala. Komentowało się,

że decyzja była uwarunkowana nie tyle względami merytorycznymi, co politycznymi.

DP