Redakcja

Redaktor Naczelny:
Roman Kijanka – tel. 16 623-07-24
Sekretarz Redakcji:
Elżbieta Szajner – tel. 16 623-07-25

e-mail: e.szajner@jaroslawska.pl

Dział Reklamy:
Ewelina Mielec-Płocica – tel. 16 623-07-25

e-mail: reklama@jaroslawska.pl

Dział Sportowy:
Tomasz Strzębała – e-mail: sport@jaroslawska.pl
Redaguje Zespół:
Dominika Prokuska – e-mail: d.prokuska@jaroslawska.pl

Roman Kijanka – e-mail: r.kijanka@jaroslawska.pl

Ewelina Kłak – e-mail: e.klak@jaroslawska.pl

Gabriel Łowicki – e-mail: g.lowicki@jaroslawska.pl

Marcin Sobczak, Iwona Rogus, Jakub Rzeźnik, Aleksandra Sosna

Opracowanie graficzne i skład komputerowy:
Rafał Misztal – e-mail: gazeta@jaroslawska.pl