Redakcja

Rysunek na desce

18 lipca 1888 roku hrabia Włodzimierz Dzieduszycki wygłosił odczyt inauguracyjny Piątego Zjazdu Lekarzy i Przyrodników