Piotr Kozak: Pamiętajmy, że każda zmiana zaczyna się od nas, od naszych decyzji i zaangażowania

Drodzy Mieszkańcy Jarosławia,

W imieniu Radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców „Wybieram Jarosław” oraz naszego Kandydata na Burmistrza, Piotra Kozaka, pragniemy serdecznie podziękować za okazane wsparcie w ostatnich wyborach. Dzięki Państwa głosom udało nam się zdobyć 7 mandatów w Radzie Miasta. To wielki zaszczyt i równocześnie ogromne zobowiązanie.
Mając na uwadze dobro naszego miasta, pragniemy działać ponad wszelkimi podziałami i łączyć siły z każdym, kto, tak jak my, pragnie aktywnie pracować na rzecz mieszkańców Jarosławia. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich naszych wyborców o wsparcie w drugiej Turze wyborów kandydata na burmistrza, Marcina Nazarewicza.
Uważamy, że program wyborczy Pana Nazarewicza w wielu aspektach pokrywa się z celami, które przedstawialiśmy w trakcie kampanii. Zarówno Pan Marcin, jak i nasz Kandydat na Burmistrza Piotr Kozak są młodymi, ambitnymi osobami, gotowymi do działania i wnoszenia pozytywnych zmian w codzienne życie naszego miasta.
Chcemy podkreślić, że działając na rzecz Jarosławia i mając na względzie przede wszystkim dobro jego mieszkańców, zdecydowaliśmy się odsunąć na bok wszelkie podziały polityczne. Wspólnie z nowo wybranymi radnymi z naszego Komitetu Wyborczego, zawiązaliśmy porozumienie z radnymi Komitetu Pana Marcina Nazarewicza „My Mieszkańcy”. Chcemy razem zabiegać o dobro naszej Małej Ojczyzny i wspólnie dbać o rozwój naszego miasta, które zasługuje na więcej.
Prosimy Państwa o udział w nadchodzącej drugiej turze wyborów, która odbędzie się 21 kwietnia. Ta data jest kluczowa dla przyszłości Jarosławia. Każdy oddany głos ma niezwykłą wartość, ponieważ to właśnie teraz zdecydujemy o kierunkach rozwoju na najbliższe lata. Wsparcie, jakie od Państwa otrzymaliśmy z panem Marcinem Nazarewiczem, jest dla nas wyrazem pragnienia zmian i nowejjakości w zarządzaniu miastem.
Teraz, stając przed kolejnym wyborem, chcemy zachęcić wszystkich, którzy oddali swój głos na naszego Kandydata na Burmistrza i nasz Komitet „Wybieram Jarosław”, aby poparli Pana Marcina Nazarewicza.
Znaleźliśmy się w kluczowym momencie, kiedy nasza wspólna mobilizacja może przynieść realną zmianę. Pamiętajmy, że każda zmiana zaczyna się od nas, od naszych decyzji i zaangażowania. Oddając głos na Pana Marcina Nazarewicza, wspieracie Państwo kandydata, który, tak jak my, chce działać na rzecz dobra i łączyć wszystkich mieszkańców Jarosławia.
Niech 21 kwietnia stanie się symbolem wiary, że ponad wszelkimi różnicami, możliwa jest wspólna praca na rzecz naszego miasta.

Z głębokim szacunkiem
Radni Komitetu Wyborczego Wyborców Wybieram Jarosław

Szanowni Mieszkańcy Jarosławia,

Z głębi serca chciałbym wyrazić moją najszczerszą wdzięczność każdemu z Państwa za wsparcie, jakiego mi udzieliliście w trakcie ostatnich wyborów na Burmistrza Miasta Jarosławia. Państwa 3 717 głosów oddanych na moją kandydaturę jest dla mnie ogromnym zaszczytem oraz motywacją do dalszej pracy na rzecz naszego wspólnego dobra.

Pomimo, że wyniki nie pozwoliły mi wejść do drugiej tury wyborów, pragnę zapewnić Państwa, że moje zaangażowanie na rzecz naszego miasta nie maleje. Historia Jarosławia, jego mieszkańcy oraz nasze wspólne marzenia o lepszej przyszłości zawsze były i będą dla mnie najważniejsze.

Jako Radny Rady Miasta Jarosławia, do której to roli zostałem powołany dzięki Państwu wsparciu, wyrażonemu przez 785 głosów, zobowiązuję się do kontynuowania pracy na rzecz zwiększenia jakości życia w naszym mieście. Wszystko to przy zachowaniu stałego dialogu z Państwem i pełnej otwartości na opinie oraz potrzeby. Chciałbym również wyrazić moje szczere podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyliście kandydatów na radnych z naszego Komitetu Wyborczego Wyborców „Wybieram Jarosław”. Państwa głosy są dla nas wszystkich nie tylko wyrazem zaufania, ale także motywacją do dalszej, jeszcze bardziej zaangażowanej pracy na rzecz naszej wspólnej przyszłości.

Cieszę się, że mogę nadal pracować na rzecz naszej społeczności i z całego serca dziękuję za okazane mi zaufanie.  Obiecuję, że będę nieustannie pracował na rzecz naszego miasta, zawsze z myślą o jego mieszkańcach.

 

Z wdzięcznością i nadzieją na dalszą współpracę,

Piotr Kozak