Wojsko już w Gniewczynie

Od ubiegłego tygodnia na terenie Gminy Tryńcza oficjalne funkcjonuje jednostka wojskowa. Mieści się na terenach po byłej fabryce wagonów, gdzie o przywrócenie produkcji walczono przez kilkanaście lat. Ostatecznie miejsce to przejęło wojsko.

 

W piątek, 12 kwietnia, 3 Batalion Strzelców Podhalańskich uroczyście podniósł flagę państwową na maszt rozpoczynając tym samym część oficjalną wydarzenia. Głos zabrał gen. bryg. Tadeusz Nastarowicz, płk Zbigniew Padyjasek, dowódca 18 Brygady Zmotoryzowanej, której bataliony również będą się znajdować w kompleksie koszarowym oraz wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, który oficjalnie przywitał Podhalańczyków w nowym „domu”.

Przypomnijmy, że do podpisania aktu notarialnego pomiędzy PKP Cargo Tabor Usługi, a Ministerstwem Obrony Narodowej doszło jesienią ubiegłego roku. O zmianie właściciela zakładu miały decydować względy bezpieczeństwa państwa.

Fabryka Wagonów w Gniewczynie przez wiele lat była głównym podmiotem na rynku zajmującym się produkcją i modernizacją taboru towarowego i jednym z największych pracodawców w powiecie przeworskim. Po sprzedaży zakładu słowackiemu właścicielowi, w 2014 roku została postawiona w stan upadłości. Siedem lat później, w 2021 r. PKP Cargo odkupiło majątek zakładu, planując wznowić tam produkcję wagonów. Do tego jednak, mimo wielu obietnic i planów, nie doszło.

 

DP/fot. 21BSP