Zakończono prace przy ołtarzu

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu poinformował o zakończeniu prac konserwatorskich przy ołtarzu wielkim w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Jaworniku Polskim.

 

Ołtarz przywieziony z pracowni konserwatorskiej zamontowano w uprzednim miejscu, pozostawiając obejście wokół. W trakcie długiego procesu konserwatorskiego odsłonięto oryginalne opracowanie struktury ołtarzowej. Oczyszczono najstarszą warstwę malarską, podklejono odspojenia, wzmocniono drewno, odtworzono mazerowanie. Elementy snycerskie uzupełniono i pozłocono. Rzeźby świętych i aniołki przyklęknięte przy tabernakulum zakonserwowano, przywracając pierwotne opracowanie estetyczne. Opracowanie konserwatorskie ołtarza diametralnie zmieniło wnętrze świątyni. Wewnątrz trwają jeszcze prace przy polichromiach, planowane są prace przy kolejnych ołtarzach i ambonie, ale odbiór estetyczny świątyni zbliża się już do tego sprzed gruntownych zmian dokonanych w 1928 r.

 

FB PWKZ, Fot. M. Filip