Stare remizy OSP: Remiza w Kańczudze

Ciekawą historię remiz strażackich posiada Ochotnicza Straż Pożarna w Kańczudze, która jako jedna z trzech straży na terenie powiatu przeworskiego, założona została w 2 połowie XIX w.

 

Wyposażona w sprzęt przeciwpożarowy m.in. beczki na wodę, wiadra, konewki, tłumice, bosaki oraz sikawkę strażacką, nie posiadała odpowiedniego miejsca na jego przechowywanie.

Pierwszą remizą strażacką był niewielki budynek znajdujący się na rynku miasta, obok studni miejskiej. Miasto zaopatrywało się również w wodę gaśniczą ze zbiornika, który wybudowano w późniejszym czasie obok remizy, a napełniano go wodą ze zbiornika w Żuklinie oraz ze stawu, który znajdował się przy ulicy św. Barbary.

Remiza OSP Kańczuga w budynku dawnej synagogi, 1945 r.

Kolejną remizą już po II wojnie światowej był budynek dawnej synagogi żydowskiej, który strażacy dostosowali do swoich potrzeb i urządzili w nim remizę. Była ona także miejscem stałych imprez kulturalnych, z których OSP czerpała dochody na swoje utrzymanie i zakup sprzętu strażackiego.

Po otrzymaniu przez OSP najnowszego sprzętu strażackiego m.in. samochodów bojowych, nawiązała się myśl i potrzeba budowy kolejnej murowanej remizy na ich przechowywanie oraz spełniającej nowoczesne wymogi. W roku 1970 powołano komitet jej budowy, a dziewięć lat później, w czerwcu 1979 r., uroczyście oddano ją do użytku. Remiza ta służy strażakom ochotnikom z Kańczugi do dnia dzisiejszego.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

fot. zbiory muzeum