Zmiany w organizacji ruchu

Z dniem 02.09 br. w życie weszły zmiany w organizacji ruchu w miejscowości Kańczuga. Burmistrz Andrzej Żygadło pełniący funkcję Zarządcy dróg gminnych przewiduje, że wprowadzona Stała Organizacja Ruchu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz usprawni ruch drogowy i pieszy.

 

Wśród najważniejszych zmian znalazło się wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na dwukierunkowych dotychczas ulicach: Kościuszki, Kwiatowej oraz Witosa. Na ostatniej z nich oznaczono dodatkowo miejsca parkingowe znakami pionowymi. Miejsca parkingowe oznaczono również na ulicy Parkowej oraz 3-Maja. Na 3-Maja obowiązuje również zakaz zatrzymywania. Na Osiedlu Armii Krajowej oraz ul. Parkowej wprowadzono strefy zamieszkania. Na ulicy Zielonej zamontowano progi zwalniające oraz oznaczono odpowiednimi znakami pierwszeństwo przejazdu. Strefa z ograniczeniem prędkości do 30 km/h została wyznaczona na ul. Sawickiego. Taka sama prędkość obowiązuje teraz również na ulicy Zakościelnej, gdzie pojawiły się również znaki informujące o wzmożonym ruchu pieszych. Na poprawę bezpieczeństwa ma również wpłynąć lustro ustawione na ul. Kochanowskiego. Pełna lista znaków, które pojawiły się na ulicach Kańczugi dostępna jest na Samorządowym Portalu Internetowym Miasta i Gminy Kańczuga. W zamieszczonej tam informacji władze gminy apelują o przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz nie niszczenie nowego oznakowania.

Jakub Rzeźnik