Młodzież Zapobiega Pożarom

W pierwszej połowie kwietnia w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Pruchniku odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

 

Eliminacje gminne zostały przeprowadzone w dwóch grupach wiekowych: Pierwszą stanowili uczniowie klas I-IV szkół podstawowych (9 uczestników), a drugą uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych (13 uczestników). Turniej składał się z 2 części – pisemnej oraz ustnej.

Spośród uczniów klas I-IV najlepsi okazali się: Krzysztof Składan (SP w Kramarzówce), Julia Szczepanik (SP w Rozborzu Długim) oraz Mateusz Buryło (SP w Jodłówce). W drugiej kategorii wiekowej zwyciężyli: Martyna Szczepanik (SP w Rozborzu Długim), Wojciech Mielniczek (SP w Jodłówce) oraz Emilia Iwańska (SP w Jodłówce).

Nagrody i dyplomy, ufundowane przez gminę Pruchnik, wręczyli druh Marian Romanik, przewodniczący komisji konkursowej, Zygmunt Jasiłek, komendant gminny, Stanisław Szkoła, wiceprezes ZOG ZOSP RP w Pruchniku oraz Marcin Wańkowicz, zastępca komendanta gminnego.

Zdobywcy pierwszych miejsc w obydwu kategoriach będą reprezentować gminę podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które już wkrótce odbędą się w Jarosławiu.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawaniu tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

 

Opr. EK, fot. org.