Dzień Inwalidy w Kańczudze

W czwartek, 18 kwietni,a w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy w Kańczudze odbyło się spotkanie z okazji Dnia Inwalidy.

 

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oddziału w Kańczudze i odśpiewaniem hymnu państwowego. W kolejnym punkcie programu przewodnicząca kańczuckiego oddziału PZERNI, Joanna Najsarek przywitała zaproszonych gości: burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło, przewodniczącego Zarządu Osiedla Parkowe Mirosława Hajnosza oraz dyrektora Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Jana Krupińskiego.

Przewodnicząca podziękowała za dotychczasowe wsparcie i współpracę oraz przedstawiła zgromadzonym sprawozdanie z działalności związku za rok 2023 oraz zarys planów na rok 2024. Przekazała także, że obecnie związek w Kańczudze liczy 94 członków, w ramach którego działają dwie grupy: grupa kulinarna i zespól kabaretowo-wokalny „Ala Babki Ala Dziadki”. W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli seniorom i inwalidom serdeczne życzenia. Odznaką związkową odznaczono Zofię Buczek. Odbył się również krótki koncert zespołu „Ala Babki Ala Dziadki” oraz zabawa taneczna przy akompaniamencie muzycznym Kapeli Kańczuckiej.

Dzień Inwalidy w Polsce jest rokrocznie organizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów od roku 1959. Wydarzeniem inicjującym ustanowienie dnia Dnia Inwalidy była katastrofa górnicza 8 sierpnia 1956 roku w kopalni węgla kamiennego Bouis du Cazzuer w Marcinelle w Belgii, w wyniku której śmierć poniosło 262 górników pochodzących z 12 krajów, a część doznała poważnych obrażeń zostając inwalidą.

 

DP/fot. org.