Wspólnie świętowali

W sobotę, 9 marca, w Gminie Przeworsk świętowano Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn oraz Dzień Sołtysa.

 

Głównymi bohaterkami dnia były panie – mieszkanki Gminy Przeworsk ze wszystkich sołectw, w tym radne, sołtyski, przedstawicielki kół gospodyń wiejskich oraz panowie – radni, sołtysi, przedstawiciele OSP, LKS i organizacji działających na terenie Gminy Przeworsk. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele oświaty.

Wydarzenie otworzył wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Przeworsku Justyną Solarz. W okolicznościowym wystąpieniu gospodarz gminy podkreślił doniosłą i niezwykle ważną rolę kobiet, składając jednocześnie moc ciepłych i miłych życzeń. Wszystkim obecnym w Wiejskim Domu Kultury w Świętoniowej panom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, pogody ducha oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym złożyła zastępca Wójta Gminy Przeworsk Teresa Wielgos. Każda z pań uczestniczących w uroczystości otrzymała symboliczny goździk. Wręczali je przedstawiciele męskiej części samorządu Gminy Przeworsk i samorządu Powiatu Przeworskiego, podczas gdy panowie z rąk Zastępcy Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy zostali obdarowani słodkim upominkiem. W tym wyjątkowym dniu symboliczne prezenty otrzymali również sołtysi.

Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. Zespół wokalno-instrumentalny „Bella Voce” ze Studziana pod przewodnictwem Tadeusza Kałamarza wraz z Waldemarem Wilkiem swoim słowno-muzycznym koncertem zatytułowanym „Ona i On – wędrówka serc” wprowadził wszystkich zgromadzonych w doskonały nastrój. Dopełnieniem uroczystości był muzyczny upominek w wykonaniu dr. Leszka Kamińskiego. Rozkołysane, pełne słońca ballady zachwyciły wszystkich i stworzyły niezapomniany klimat.

DP/GOK Przeworsk