KODAK Digital Still Camera

Wreszcie jest zasięg

W Rączynie od wielu lat występował problem z zasięgiem komórkowym. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna postanowiło w imieniu mieszkańców wioski zadziałać w tej sprawie. W miejscowości powstała wieża bazowa oraz przekaźnik w sąsiedniej wiosce Pantalowice oraz w Łopuszce Wielkiej.

 

Nikomu nie trzeba mówić jak ważną rzeczą w dzisiejszych czasach jest dostęp do sieci komórkowej i interentu. W Rączynie, a częściowo również w Pantalowicach i Łopuszcze Wielkiej był z tym spory problem. Stowarzyszenie z Rączyny postanowiło podjąć kroki w celu zmiany tej sytuacji. Pierwszym krokiem było napisanie pisma do Ministerstwa Cyfryzacji. – Napisaliśmy pismo do Miniesterstwa Cyfryzacji w imieniu mieszkańców naszej wioski z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę jakości sygnału komórkowego i internetowego. Było to ogólne pismo. Bardzo ważna była tutaj pomoc i interwencja jednego z parlamentarzystów z Podkarpacia. Firma Play wyraziła zainteresowanie i zgodziła się wybudować wieżę bazową oraz dwa przekaźniki. Inne sieci nie wyraziły zainteresowania. W Rączynie powstała blisko pięćdziesięciometrowa wieża bazowa PT-4, a w Pantalowicach i Łopuszcze Wielkiej przekaźniki tej sieci. Chcę podkreślić, że wszystko to powstało z jednego wniosku. W tej chwili działają już wszystkie przekaźniki. Bazowy zaczął działać 15 października. Pozostałe do chwili obecej zostały systematycznie uruchamiane. Dzięki naszej determinacji, pomocy parlamentarzysty, pomocy dobrych ludzi oraz niektórych samorządowców udało się tego dokonać. Bardzo mnie cieszy, że cel, jaki wyznaczyło sobie nasze stowarzyszenie został zrealizowany – mówi Adam Lewandowski, prezes Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Wsi Rączyna.

 

Marcin Sobczak