O prowadzonych inwestycjach

W środę, 29 listopada odbyła się sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. W porządku obrad znalazł się szereg zmian budżetowych.

 

Najważniejsze z nich to wprowadzenie kwoty prawie 4 milionów zł na rozliczenie przebudowy drogi powiatowej Radymno – Zabłotce – Wacławice wraz z przebudową mostu w miejscowości Zabłotce. Są to pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całość zadania opiewa na kwotę blisko 5,5 mln zł.

Na sesji wprowadzono również zadania: opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Chłopice – Łowce – Radymno w miejscowości Łowce z kwotą 30 tys. oraz budowę chodnika przy drodze powiatowej Korzenica-Tuchla w miejscowości Miękisz Nowy z kwotą zwiększenia 11 500 zł. Powiat Jarosławski realizuje te inwestycje ze środków własnych, przy 50% udziale dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwoty wprowadzone pochodzą kolejno: z Gminy Chłopice i Gminy Laszki.

Ponadto, poprzez rozszerzenie umowy wiążącej Laszki Wind sp. z. o.o z Powiatem Jarosławskim, pieniądze, które pozostały z darowizny na drogi eksploatowane przez firmę przy budowie farmy wiatrowej na terenie gminy Laszki, tj. przeszło 2, 2 mln zł, wprowadzono na 4 nowe zadania polegające na: remoncie poboczy przy drodze powiatowej Ryszkowa Wola-Bobrówka-Laszki na terenie Gminy Laszki, remoncie chodnika przy drodze powiatowej w Makowisku przy udziale finansowym z Gminy Jarosław, remoncie nawierzchni drogi powiatowej w Korzenicy, a także budowie chodnika wraz z bezpiecznym przejściem dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Korzenicy. Stanisław Kłopot, starosta jarosławski złożył podziękowania dla Zarządu firmy Laszki Wind, wyrażając słowa uznania za dotychczasową owocną współpracę i wkład finansowy w poprawę infrastruktury drogowej. Rada przyjęła także program współpracy z organizacjami pozarządowymi na przyszły rok.

Opr. EK