Wójt Gminy Tryńcza najlepszym wójtem

Wójt Ryszard Jędruch został najlepszym Wójtem Kadencji Województwa Podkarpackiego.

 

Uroczysta Gala wieńcząca tegoroczną edycję Podkarpackiej Nagrody Samorządowej odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w piątek, 22 marca.

Kapituła Podkarpackiej Nagrody Samorządowej przyznała tytuł wójtowi Gminy Tryńcza, doceniając osiągnięcia Gminy Tryńcza i szeroko pojęty rozwój przez ostatnie 5 lat, m.in. w zakresie znaczącej poprawy infrastruktury drogowej, rozbudowy zaplecza sportowo-rekreacyjnego, wydatków inwestycyjnych na oświatę, kulturę i infrastrukturę techniczną. Statuetkę wójtowi wręczył marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz przewodniczący kapituły i jednocześnie prezes Centrum Promocji Biznesu, Paweł Zając.

Gmina Tryńcza została także nominowana do nagrody głównej w kategoriach: Opieka wczesnoszkolna i senioralna oraz Gmina przyjazna energii.

DP/UG Tryńcza