Delegacje złożyły wiązanki kwiatów upamiętniając bohaterstwo mieszkańców wsi.

W rocznicę strajku

86 lat temu w Krzeczowicach miały miejsce krwawo tłumione Strajki Chłopskie. W ich rocznicę odbyły się Regionalne Obchody Święta Ludowego, w których wziął udział m.in. były premier, Waldemar Pawlak.

Regionalne obchody były również okazją do wręczenia odznaczeń.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Boboli w Krzeczowicach. Następnie poczty sztandarowe, orkiestra oraz uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Poległych Chłopów w Strajku Chłopskim w 1936 r., gdzie odbyła się część oficjalna. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów upamiętniając bohaterstwo mieszkańców wsi. Historię tamtych dni przybliżył zebranym burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga Andrzej Żygadło. Głos zabrał też m.in. obecny na obchodach Waldemar Pawlak, przewodniczący Rady Naczelnej PSL. Nie mogło zabraknąć wspólnego odśpiewania „Roty”.

Regionalne obchody były również okazją do wręczenia odznaczeń. Medale im. Wincentego Witosa otrzymali: Tadeusz Nowak, Edward Jakubas, Teresa Pieniążek, Jerzy Bącal, Kazimierz Kokoszka oraz Józef Sykała. Z kolei odznaczeniem PSL „Złota Koniczynka” zostali uhonorowani Edward Balicki i Stanisław Drzymała. Najwyższe odznaczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego – Medal im. Wincentego Witosa – otrzymała decyzją Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL i Kapituły ds. Odznaczeń Szkoła Podstawowa im. Poległych w Strajku w Krzeczowicach w 1936 r.

Na zakończanie, na placu przy remizie odbył się „Piknik rodzinny z Zieloną Koniczynką”.

DP/fot. Org.