W parku powstanie staw

Muzeum w Przeworsku kontynuuje prace związane z rewitalizacją parku. Planuje się, że oranżeria w pełni zacznie funkcjonować na przełomie maja i czerwca. Została również podpisana umowa na budowę stawu rekreacyjnego w miejscu, gdzie w przeszłości znajdował się już zbiornik wodny.

 

II etap inwestycji „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym” realizowany jest poprzez wyposażenie budynku oranżerii na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i kawiarni. Wcześniej zakończony został etap związany z instalacją alarmów i monitoringu w budynku oranżerii. Dzięki temu, obiekt będzie mógł w pełni funkcjonować na przełomie maja i czerwca.

Została również podpisana umowa z Firmą Balawender Krzysztof Usługi Remontowo-Budowlane w Studzianie na budowę stawu rekreacyjnego. Będzie on zlokalizowany w miejscu istniejącego obniżenia terenu, gdzie w przeszłości też znajdował się zbiornik wodny, najprawdopodobniej staw. Jest to powrót do pierwotnego historycznego założenia zespołu pałacowo-parkowego, zgodnie z mapą katastralną z 1849 r. Uzupełnianie strat wody spowodowanych parowaniem odbywać się będzie poprzez doprowadzenie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachu i otoczenia budynku oranżerii ujętych w system kanalizacji deszczowej i odprowadzonych do stawu. Nadmiar wód ze stawu odprowadzony będzie do rzeki Mleczki za pomocą betonowego mnicha przelewowego. Istniejące dno stawu zostanie nieznacznie zmodyfikowane. Spadek dna stawu zostanie ukształtowany w kierunku mnicha przelewowo-spustowego. Niecka pod staw zostanie pogłębiona i wyłożona geomembraną która z kolei zostanie przysypana cienką warstwą ziemi. Zostanie wykonana także regulacja zachodniego brzegu stawu (złagodzenie nachylenia). Na brzegu stawu, przy lustrze wody, zostanie posadzona roślinność wodno-błotna m.in. pałka szerokolistna, tatarak zwyczajny, kosaciec żółty, grzybieńczyk wodny, grążel żółty, lilia wodna.

Zakończenie prac związanych z budową stawu planowane jest na lipiec-sierpień br. Staw ma pełnić funkcję rekreacyjną na terenie zabytkowego parku – z walorów krajobrazowych będą mogli korzystać mieszkańcy oraz turyści odwiedzający muzeum.

Całość II etapu prac – wyposażenia oranżerii, jak i związanych z budową stawu możliwa jest dzięki środkom Powiatu Przeworskiego. Budżet jaki został przeznaczony na ten cel to 330 tys. zł.

DP, Fot. Wizualizacja – Pracownia Projektowa F-11.