Piękny jubileusz Ryszarda Jędrucha

W sobotę 13 kwietnia odbył się jubileusz wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha, który od 40 lat służy w oddziale straży grobowej w Tryńczy, a od 1992 roku pełni też rolę komendanta oddziału.

 

Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym w Tryńczy z udziałem biskupa Krzysztofa Chudzio, następnie wszyscy obecni mogli podziwiać musztrę paradną wokół kościoła.

Ryszard Jędruch w tradycji straży grobowej wyrastał od dziecka. W każdą Wielkanoc widział warty przy grobie Chrystusa i przemarsze „Turków” przez Tryńczę i okoliczne wioski.

Lubię to, to moja pasja, a także przeświadczenie, ze to wszystko ma sens, bo to cząstka naszego życia religijnego oraz naszej lokalnej kultury i tradycji, To także doskonała szkoła wychowania młodego pokolenia – mówi Ryszard Jędruch.

Do formacji „Turków” wstąpił jako szesnastoletni chłopiec i wielokrotnie miał zaszczyt pełnić wartę przed symbolicznym Grobem Chrystusa w kościele parafialnym.

Katalog zasług komendanta dla oddziału straży grobowej w Tryńczy jest naprawdę wielki. To właśnie on wprowadził nowe elementy musztry paradnej i urozmaicił cały układ sprawowania warty przy Grobie Pańskim. Niewątpliwie jego osobistym sukcesem było zorganizowanie w 1997 r. uroczystości wręczenia sztandaru dla „Turków” z Tryńczy. Piękny sztandar, ufundowany przez parafian, wykonały siostry Karmelitanki z Przemyśla. Sama uroczystość wręczenia „Turkom” sztandaru przyciągnęła wielu gości i parafian, którzy swym licznym udziałem w tym wydarzeniu dali dowód na to, że obrzęd „Turków” to nie tylko element tradycji wielkanocnej, ale i przejaw bogactwa lokalnego życia duchowego. Stałym punktem kultywowania tradycji „Turków” jest ich udział w corocznych paradach straży grobowych, które odbywają się w różnych miejscowościach Podkarpacia. Mają oni wtedy możliwość zaprezentowania swoich strojów, najciekawszych elementów musztry paradnej i spotkania się z podobnymi formacjami.

DP/UG Tryńcza