Upowszechnią przeworskie wzory

Muzeum w Przeworsku otrzymało dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021 na realizację zadania pn. „Wzornik Przeworski”.

 

Celem zadania „Wzornik przeworski” ma być identyfikacja i popularyzacja regionalnego zdobnictwa ludowego z regionu przeworskiego, które zachowane jest na eksponatach (strojach, meblach, makatkach, itp.) ze zbiorów Muzeum w Przeworsku. By ukazać bogactwo i różnorodność form zdobniczych w ramach zadania odbędzie się wystawa, wydany zostanie jej katalog oraz kolorowanka adresowana do dzieci, odbędą się też zajęcia edukacyjno-animacyjne i studyjne. Wzory w plikach graficznych dostępne będą do pobrania ze strony internetowej. W ramach zadania zostaną też wyprodukowane pamiątki regionalne z wykorzystaniem pięciu wzorów przeworskich.

 

Opr. DP