100-lecie „ekonomika”

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Jarosławiu świętował Jubileusz 100-lecia swojego istnienia.

 

Zgromadzonych w sali widowiskowej Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztuki powitała Justyna Nalepa-Harpula, dyrektor szkoły, która w swoim przemówieniu zaznaczyła, że czuje się wyróżniona, że to właśnie jej przypadł przywilej organizacji tej uroczystości.

– Dla nas jako wspólnoty, Jubileusz stanowi powód do zasłużonej dumy i radości. Jesteśmy szkołą, która na tej sto lat trwającej drodze odnotowała sukcesy, a wśród swoich mistrzów i absolwentów ma osobistości, które są jej chlubą – mówiła J. Nalepa-Harpula.

Wśród zgromadzonych nie zabrakło przedstawicieli władz, duchowieństwa, służb mundurowych, dyrektorów szkół, instytucji, jednostek kulturalnych, uczniów, nauczycieli, absolwentów oraz przyjaciół i sympatyków szkoły.

– Nasza szkoła jest miejscem tworzonym przez pokolenia, przez dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców. Dzięki temu zaangażowaniu udało nam się stworzyć szkołę, taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, otwartą, w której uczeń jest najważniejszy – mówił Mariusz Trojak, wicestarosta jarosławski, a także absolwent tej szkoły.

Na to, że szkoła, to nie tylko nauczyciele, pedagodzy i wychowawcy, ale przede wszystkim uczniowie, zwracał uwagę Wiesław Buż, wicewojewoda podkarpacki.  – Wasi absolwenci wykształceni, doskonale przygotowani do życia świetnie reprezentują kraj, powiat, województwo, gminy realizując różnego rodzaju zadania. Dziękujemy wam za ten czas, za wasze osiągnięcia i życzymy w przyszłości kolejnych osiągnięć dla realizowania celów społecznych i zawodowych – mówił. – Edukacja to coś wyjątkowego. To nie tylko wiedza, rozwijanie talentów, ale także kształtowanie osobowości ludzi, którzy kierują życiem nie tylko powiatów, gmin, ale także województwa i Polski. Jestem przekonana o tym, że każdy, kto skończył tę szkołę, jest osobą wyjątkową i wspaniałą – mówiła Anna Huk, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

O tym, jakie cechy wyróżniają dobrą szkołę, mówiła z kolei Dorota Nowak-Maluchnik, Podkarpacki Kurator Oświaty. – „Najlepsza szkoła pod słońcem” to taka, w której nauczyciel może realizować swoje pasje, w której wskazuje uczniom, co jest w życiu najważniejsze. To taka szkoła, w której uczeń czuje się szczęśliwy, bo wie, że ze wszystkim może zwrócić się do nauczyciela. Najlepsza szkoła to w końcu taka, która ma tradycje i je szanuje, ale patrzy też w przyszłość. Ja wierzę, że „ekonomik” jest właśnie taką szkołą – mówiła D. Nowak-Maluchnik, nadmieniając, że szczęśliwy jest ten, kto miał okazję do takiej szkoły uczęszczać i o której przez lata będzie mówił „moja szkoła”.

Głos zabrał również burmistrz Waldemar Paluch, który w swoim przemówieniu nadmienił, że na terenie Jarosławia nie ma instytucji, zakładu pracy, czy przedsiębiorstwa, w którym nie pracowaliby absolwenci tej szkoły. Najlepsze życzenia i gratulacje skierowali również przedstawiciele absolwentów z Martą Kurpiel, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych na czele (niegdyś również nauczyciel i dyrektor tej placówki), Andrzej Mamak, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Jarosławiu, dyrektorzy jarosławskich szkół oraz przedstawiciele służb mundurowych. List gratulacyjny skierowany przez senatora RP Mieczysława Golbę odczytał Marcin Malinowski, dyrektor biura.

Zwieńczeniem wydarzenia były występy artystyczne w wykonaniu uczniów „ekonomika”. W programie uroczystości znalazło się również zwiedzanie szkoły, spotkania absolwentów, msza św. w Kolegiacie Jarosławskiej oraz bal absolwentów w restauracji Coloseum. Dzięki Radzie Rodziców odnowiony został stuletni sztandar szkoły oraz ufundowana została tablica upamiętniająca wszystkich współtworzących historię tej placówki.

Uroczystości jubileuszowe poprzedziło otwarcie wystawy na murze Muzeum Kamienica Orsettich przy ul. Trybunalskiej.

 

EK