Uczcili pamięć żołnierzy wyklętych

Niezłomnym – wyklętym – niepokornym, to motto obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbywały się w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach. Współorganizatorem uroczystości upamiętniającej płk. Wojciecha Szczepańskiego oraz Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego była społeczność Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu.

 

Od 2006 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach   znajduje się pamiątkowa tablica poświęcona pamięci płk W. Szczepańskiego, pod którą społeczność szkoły w Żurawiczkach organizuje uroczystości. Tradycyjnie już przy udziale warty honorowej uczniów Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu oraz pocztów sztandarowych obydwu szkół został odśpiewany hymn państwowy i odczytany Apel poległych. W uroczystościach udział wzięli m.in. dr. hab. Dariusz Iwaneczko – dyrektor IPN o/Rzeszów dr Tomasz Bereza – historyk IPN, Tomasz Bury – wójt Gminy Zarzecze, Małgorzata Byrwa – przewodnicząca rady Gminy Zarzecze wraz z radnymi, Henryk Cząstka – działacz opozycji w czasach PRL, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek samorządowych z terenu gminy, mieszkańcy, laureaci konkursu wraz z opiekunami. Jak co roku nie zabrakło również Małgorzaty i Wacława Wajdów – córki i zięcia płk. W. Szczepańskiego. Zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca lokalnego Niezłomnego.

Młodzież z klas mundurowych wzięła udział w III Rajdzie Pieszym poświęconym pamięci płk Wojciecha Szczepańskiego-komendanta AK obwodu jarosławskiego. Dalsza część obchodów połączona była z podsumowaniem II Wojewódzkiego Konkursu Pamięci płk Wojciecha Szczepańskiego i Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia Niepodległościowego z terenu województwa podkarpackiego. Od pierwszej edycji konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół w Zarzeczu oraz szkołę w Żurawiczkach. Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych. Adresatami byli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa podkarpackiego. Patronat medialny nad wydarzeniami sprawowała Gazeta Jarosławska.

Red.