Piotr Kozak: Mój program skład się z pięciu filarów

– Zebraliśmy ponad 1200 podpisów poparcia od mieszkańców Jarosławia. To duża liczba. Mój program składa się z pięciu filarów: „Mieszkańcy i Współpraca”, „Inwestycje i Praca”, „Edukacja i Kultura”, „Bezpieczeństwo i Rekreacja” oraz „Turystyka i Ład Przestrzenny”. – mówi Piotr Kozak, kandydat na burmistrza Jarosławia.

 

Komitet Wybieram Jarosław jako pierwszy w Jarosławiu zarejestrował listę kandydatów do Rady Miasta Jarosławia, czy to dobry prognostyk przed wyborami?

Piotr Kozak: Dokumenty rejestracyjne naszych kandydatów złożyliśmy już w czwartek – w pierwszym możliwym terminie. W sobotę otrzymaliśmy protokoły rejestracyjne. Zgłosiliśmy kandydatów do wszystkich okręgów w Jarosławiu. Nasza drużyna składa się z 29 osób zaangażowanych społecznie z różnych środowisk, których łączy przede wszystkim to, że wybierają Jarosław. Zebraliśmy ponad 1200 podpisów poparcia od mieszkańców Jarosławia. To duża liczba. Raz jeszcze chciałbym za to w imieniu swoim i całego komitetu podziękować.

 

Następnym krokiem będzie rejestracja kandydatów na burmistrza? Z jakimi pomysłami będzie chciał Pan przekonać mieszkańców Jarosławia?

P.K.: Mój program składa się z pięciu filarów tj. „Mieszkańcy i Współpraca”, „Inwestycje i Praca”, „Edukacja i Kultura”,   „Bezpieczeństwo i Rekreacja” oraz „Turystyka i Ład Przestrzenny”. Każdy filar programowy jest rozbudowany. Chciałbym zaproponować obniżenie podatków i opłat lokalnych, dzięki dobrym i przemyślanym zarządzaniem finansami miasta – zmniejszę jego zadłużenie, a oszczędności zacznę od siebie. Utworzę Kuźnie Przedsiębiorczości z ulgami dla firm. Zostanie wprowadzony i sukcesywnie realizowany wieloletni program modernizacji wszystkich dróg, chodników i oświetlenia – każdy mieszkaniec dowie się o terminie planowanego rozpoczęcia inwestycji. Dokończymy budowę kanalizacji. Powstaną nowe parkingi – zwłaszcza w okolicach rynku, targowisko, żłobek miejski, dom seniora, blok komunalny, miejskie filtry powietrza oraz   tężnia solankowa. Zorganizuję cykliczne tematyczne przedsięwzięcia kulturalne, koncerty plenerowe, wprowadzę letnie ogródki na rynek oraz kino pod chmurką – miasto będzie tętniło życiem. Zwiększę dotację dla klubów sportowych, w tym reaktywuję koszykówkę. Nie dopuszczę do ponownego wyłączania latarni – oświetlenie to podstawa bezpieczeństwa. Zabiegać będę o wpisanie jarosławskiej starówki do pomników historii i uporządkuję rynek m.in. nie dopuszczę do ponownego postawienia jurty.

 

Kiedy poznamy wszystkich kandydatów do Rady Miasta Jarosławia oraz kiedy poznamy całościowy Pana program wyborczy?

P.K.: W naszej prezentacji wzięło udział 22 kandydatów do Rady Miasta Jarosławia, tak więc już od dłuższego czasu pokazujemy, kto buduje naszą drużynę. Dostrzegam zaangażowanie naszych kandydatów na portalach społecznościowych, jak również to, że chętnie biorą udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jest to bardzo budujące, jednoczące i pokazujące wielki potencjał. Jestem dumny, że z takimi kandydatami z Komitetu Wybieram Jarosław idziemy razem do wyborów. Już w niedługim czasie zostaną zaprezentowani wszyscy wraz z ich pomysłami na miasto. Program wyborczy, z którym idę do wyborów jest gotowy, a jego całościowe ogłoszenie nastąpi niebawem.

AS