Trwają prace w parku

Na terenie przeworskiego parku trwają właśnie prace związane z zadaniem pn. „Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno-kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku”.

 

Rewitalizacji poddawana jest oranżeria oraz alejki parkowe. Remont budynku oranżerii obejmuje m.in. naprawę fundamentów, wykonanie izolacji, wymianę pokrycia dachowego, stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie tynków na elewacji wraz z kolorystyką, montaż istniejących oraz odtworzenie brakujących elementów sztukaterii pierwotnie zdobiących pilastry oraz wejście główne w elewacji wschodniej, jak również odtworzenie drewnianych kasetonów w polach pomiędzy ozdobnymi końcówkami krokwi i gzymsu znajdującego się poniżej. Wewnątrz zachowana zostanie istniejąca antresola, wykonane zostaną również nowe posadzki, ściany zewnętrzne od wewnątrz zostaną pokryte płytami klimatycznymi, na pozostałych zostanie wykonany tynk. Prace wykończeniowe obejmą położenie terakoty i prace malarskie, pojawią się donice z roślinnością, przeprowadzone zostaną też roboty instalacyjne. W poziomie parteru planowane są: pomieszczenie barowe, sala ekspozycji czasowej, toalety dla gości, magazynek, zaplecze galerii oraz toalety dla personelu. Antresola z kolei będzie pełnić rolę sali spotkań.

 

Nowe oblicze alejek

Drugą ważną zmianą na terenie parku jest wykonanie nowych alejek spacerowych i dróg dojazdowych w technologii nawierzchni mineralnej naturalnie stabilizowanej (HanseGrand na alejkach z listwą odcinającą i z kruszywa naturalnego na drogach dojazdowych z krawężnikami), poszerzeniu parkingu, montażu ławek, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej oraz wysuwanego drogowego ogranicznika wjazdu. Z uwagi na spływające duże ilości wód opadowych z drogi krajowej DK 94 przy bramie południowej oraz z parku górnego do dolnego w pobliżu alei grabowej zadecydowano, że w tych dwóch miejscach zostanie zastosowana nawierzchnia z kostki granitowej łamanej wraz z odwodnieniem. Mur oporowy znajdujący się za budynkiem oranżerii zostanie z kolei obłożony cegłą.

Jak zapewnia dyrektor muzeum Łukasz Mróz, wszystkie prace prowadzone są według projektu uzgodnionego z Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i odbywają się pod nadzorem odpowiednich inspektorów i archeologa. Według zapewnień wykonawcy, alejki mają zostać ukończone do końca czerwca br. Remont oranżerii według harmonogramu ma potrwać do kwietnia 2024 r., ale są widoki na to, by udało się to jeszcze w tym roku.

DP