Stare remizy OSP: Remiza w Gniewczynie Trynieckiej

Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewczynie Trynieckiej została założona w lutym 1953 r., licząc początkowo 17 członków. W niedługim czasie po jej założeniu strażacy otrzymali sikawkę ręczną z Gniewczyny Łańcuckiej, 5 metrów węża ssawnego oraz 60 metrów węża tłocznego.

 

Podobnie jak większość Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego powiatu przeworskiego straż nie posiadała remizy strażackiej. Otrzymany sprzęt został ulokowany na posesji jednego z członków straży pod prowizorycznym „przydachem”, który go chronił przed deszczem i słońcem.

Straż w Gniewczynie Trynieckiej zaczęła urządzać zabawy, z których dochód przeznaczała na zakup materiałów budowlanych na budowę remizy. Żwir wydobywano nocą z Wisłoka, gdyż w ciągu dnia każdy członek OSP jako rolnik musiał swój czas poświęcać na prace polowe.

Po zgromadzeniu większości materiałów budowlanych pojawił się kolejny problem – brak odpowiedniej parceli wiejskiej znajdującej się w środku wsi. Jedynym takim miejscem był dość duży zaniedbany staw, który trzeba było zasypać ziemią. Dzięki społecznej pracy strażaków oraz pomocy ze strony mieszkańców wsi, udało się zasypać część stawu i w 1960 r. przystąpiono do budowy nowej remizy. Budowę ukończono w 1966 r., a w roku następnym rozpoczęto budowę dużego zbiornika wodnego, również w czynie społecznym.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

Stara remiza strażacka i staw w Gniewczynie Trynieckiej/ zbiory muzeum