Stare remizy OSP: Remiza w Chałupkach

Podobnie jak w wiosek powiatu przeworskiego, również w Chałupkach ochrona przeciwpożarowa była obowiązkiem wszystkich mieszkańców wsi.

 

Po założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w 1908 r. zakupiono sikawkę, oraz wybudowano drewnianą szopę pokrytą dachówką, którą nazywano remizą. Służyła ona wsi do wybuchu I wojny światowej, podczas której zarówno sikawka, jak i remiza zostały zniszczone.

W latach 30. XX wieku OSP organizowała różne imprezy kulturalne na wsi oraz planowała budowę wiejskiego domu ludowego wraz z nową remizą. Rozpoczęto nawet starania u Księcia Lubomirskiego celem otrzymania materiałów budowlanych w zamian za wydzierżawienie na 20 lat polowania na terenie gromady Chałupki, które Książę dzierżawił.   Do ugody jednak nie doszło, a plany przekreślił również wybuch kolejnej wojny w 1939 r.

Dopiero po zakończeniu wojny powrócono do przedwojennych planów budowy remizy. We wrześniu 1945 r. zaczęto jej budowę, lecz z braku funduszy zakupiono tylko rozbiórkową cegłę w ilości 2 tysięcy sztuk i z tego zdobytego materiału wybudowano remizę nazywaną „przytułkiem” na sikawkę. Remiza ta służyła strażakom z Chałupek przez 20 lat, do czasu budowy kolejnej już murowanej remizy. Pierwsze prace ruszyły w 1962 r. Sporą część prac wykonano w czynie społecznym przez samych członków OSP oraz pomocy Powiatowej Straży Pożarnej z Przeworska, która przekazała materiały budowlane m.in. cegłę, wapno czy cement.

Budowę nowej murowanej remizy w Chałupkach zakończono i oddano do użytku w 1966 r. Przy jej budowie szczególnie odznaczali się Józef Ryzner, komendant powiatowy Straży Pożarnej w Przeworsku oraz strażacy z Chałupek: prezes OSP Stanisław Szewczyk, Jan Sławiński, czy Józef Janusz.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku

fot.  Remiza OSP Chałupki, lata 60. XX w. /zbiory muzeum