Sprawa wreszcie się zakończy?

Tydzień temu poruszaliśmy problem pana Henryka z Dybkowa, który od kilku lat bezskutecznie usiłuje zalegalizować budynek gospodarczy na swojej działce. Od 2016 roku próbuje uzyskać warunki zabudowy dla budynku. Mężczyzna wymienił już z urzędami wiele dokumentów, po drodze sprawa zahaczyła nawet o Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu. Co udało się przez ten czas ustalić?

 

Przypomnijmy, że przemyskie SKO we wrześniu 2024 r., po zapoznaniu się ze sprawą, postanowiło uznać, że Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa dopuścił się przewlekłości w prowadzeniu postępowania. W uzasadnieniu wystąpienia podano wówczas, że burmistrz wykonujący zdania publiczne nie podjął żadnych realnych czynności w tej sprawie, ignorując wnioski skarżących, a wydana decyzja miała charakter jedynie pozorny – w celu zasymulowania jakichkolwiek działań, została wydana z takimi brakami, że oczywiste było jej uchylenie, zatem przewlekłość postępowania trwa już 5 lat. Jednocześnie przyznano, że sprawa ma „szczególnie skomplikowany charakter”, co mogło częściowo tłumaczyć tę sytuację. Przed publikacją tekstu w ubiegłym tygodniu nie doczekaliśmy się odpowiedzi ze strony Urzędu Miasta i Gminy Sieniawa. Ta przyszła dopiero po ukazaniu się artykułu.

Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa wyjaśnia, że wyżej opisany przypadek nie jest standardową sprawą o wydanie warunków zabudowy, tylko postępowaniem zmierzającym do zalegalizowania samowoli budowlanej. Wnioskodawcy pomimo wezwania ze strony Urzędu nie dokonali zmodyfikowania wniosku tak, by była spójność pomiędzy wnioskowanym rodzajem zamierzenia inwestycyjnego ,,budowa budynku gospodarczo-garażowego’’, a wynikającym z postanowienia w sprawie legalizacji samowolnej budowy budynku gospodarczego, w związku z którym został złożony wniosek. Tym samym w dniu 27 listopada 2023 r. tutejszy organ wydał decyzję odmowną ustalenia warunków zabudowy, na którą Inwestor złożył odwołanie. W ślad za odwołaniem kopia akt sprawy została przekazana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. Po rozpatrzeniu odwołania Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu decyzją SKO.415.518.2023 r. z dnia 29.01.2024 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa jednocześnie wskazując, iż przedmiot postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla obiektu już wybudowanego nie może być inny aniżeli określony przez organ nadzoru w postępowaniu legalizacyjnym toczącym się przed organem nadzoru budowlanego – wyjaśnił Urząd Miasta i Gminy w Sieniawie.

 

Wytną problematyczne drzewo

Pan Henryk zgłaszał też m.in. problem z wycięciem lipy, która rośnie na jego działce w sąsiedztwie rury gazowej. Mężczyzna już jakiś czas temu złożył wniosek o usunięcie drzewa, ale do tej pory rośnie tam ono zagrażając ludziom, w opinii właściciela działki.

Odnosząc się natomiast do braku zgody na wycięcie lipy informujemy, że Starosta Przeworski decyzją BO.613.59.2023  z dnia 17 października 2023 r. udzielił zezwolenia na usunięcie drzewa rodzaju lipa, wskazując jednocześnie termin usunięcia drzewa: 31.03.2024 r. – czytamy w odpowiedzi.

 

DP