Sołtysi z najdłuższym stażem uhonorowani

W sobotę, 27 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Wiązownicy odbyło się Doroczne Spotkanie Sołtysów z terenu Powiatu Jarosławskiego organizowane przez Krzysztofa Strenta, wójta gminy Wiązownica oraz Jolantę Piórkowską, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jarosławskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Stanisław Kłopot, starosta Jarosławki.

 

– Pragnę skierować szczególne wyrazy uznania w stronę sołtysów, którzy na rzecz swych małych ojczyzn służą już 20 lat i dłużej. Mam nadzieję, że praca na rzecz lokalnej społeczności była i będzie dla Was nadal źródłem codziennej satysfakcji, natomiast życie prywatne będzie obfitowało w wiele szczęśliwych chwil – mówił starosta S. Kłopot, podczas spotkania.

Najlepsze życzenia i wyrazy szacunku i uznania za wypełnianie tej jakże trudnej w dzisiejszych czasach misji, skierowali również m.in. Mieczysław Golba, senator RP, który uczestniczył w spotkaniu wraz z małżonką, Anna Huk, członek zarządu Województwa Podkarpackiego, K. Strent, wójt gminy Wiązownica oraz zaproszeni goście.

Podczas wydarzenia wyróżnione zostały osoby, które przez wiele lat ciężko pracowały na rzecz lokalnej społeczności. Pamiątkową statuetkę za 20-letnią działalność otrzymał Jan Kipczak, sołtys Nielepkowic oraz Henryk Dryniak, sołtys Woli Roźwienickiej. Za 25-letnią działalność odznaczono Janinę Madaj, pełniącą funkcję sołtysa Zgody, Krzysztofa Sasa, sołtysa Tyniowic, Henryka Kruka, sołtysa Manasterza, Halinę Pyrcz, sołtysa Wysocka oraz Józefa Kurdybachę, sołtysa Miękisza Nowego. Natomiast za 30-letnią działalność uhonorowano Edwarda Balickiego, sołtysa Tapina.

Specjalne wyróżnienie otrzymała J. Piórkowska, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Jarosławskiego za wypełnianie misji statutowych oraz dotychczasową, aktywną działalność.

Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpił zespół teatralny z Mołodycza, pod przewodnictwem Jana Kucy, dyrektora Szkoły Podstawowej w Mołodyczu, w spektaklu przedstawiającym jasełka z 1923 r. pt. „Wędrówka z Herodem”.

Spotkanie poprzedziła Msza św. w intencji sołtysek i sołtysów w Kościele pw. św. Walentego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wiązownicy, której przewodniczył ks. Jan Bober.

EK