Leon Trybalski w mundurze strażackim, lata 80. XX w., zbiory muzeum.

Rocznica urodzin założyciela Muzeum Pożarnictwa

112 lat temu 18 czerwca 1911 r. urodził się Leon Trybalski założyciel Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku i kolekcjoner sprzętu strażackiego, którego rodzina przez wiele pokoleń związana była z dziejami Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

Bogatą kolekcję pożarniczą, którą gromadził przez całe swoje życie przekazał nieodpłatnie i utworzył z niej Muzeum Pożarnictwa. Był pierwszym kustoszem Muzeum, a także regionalistą i miłośnikiem rodzinnego miasta, twórcą i działaczem kultury, długoletnim nauczycielem szkół średnich w Przeworsku. Ponadto był autorem i współautorem wielu wystaw czasowych o różnej tematyce, a także kronikarzem i autorem broszur, informatorów oraz kilkudziesięciu niepublikowanych opracowań – maszynopisów opatrzonych bogatym materiałem fotograficznym. Dzięki pasji Leona Trybalskiego, jaką było kolekcjonowanie pamiątek strażackich, zabezpieczył on i ocalił przed zniszczeniem stary sprzęt strażacki. Zgromadzone przez Leona Trybalskiego muzealia, dokumenty i fotografie obrazują dzisiaj historię ochrony przeciwpożarowej i straży pożarnych z terenu powiatu przeworskiego, a utworzone Muzeum Pożarnictwa jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z nielicznych w Polsce. Imponującą kolekcję starego sprzętu strażackiego znajdującego się dzisiaj w Muzeum, doceniają i podziwiają kolekcjonerzy, pasjonaci pożarnictwa oraz zwiedzający i turyści z całej Polski i zagranicy. Za swoją pracę zawodową i społeczną został uhonorowany ponad czterdziestoma medalami, odznaczeniami, odznakami. W 1975 r. za wybitne zasługi dla pożarnictwa otrzymał najwyższe w kraju odznaczenie strażackie w postaci Złotego Znaku Związku OSP RP.

 

Wojciech Kruk

Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku