Jarosławski szpital ratuje życie od 120 lat

W poniedziałek, 19 czerwca w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu odbyły się obchody Jubileuszu 120-lecia działalności szpitala w Jarosławiu.

 

– Dziś jest niezwykły dzień, w którym zebraliśmy się, aby uczcić 120 lat działalności naszego szpitala. To wspaniałe wydarzenie, które stanowi okazję do spojrzenia wstecz na osiągnięcia wspólnoty szpitalnej, ale również do kierowania naszego wzroku ku przyszłości, do kontynuowania misji i doskonalenia opieki zdrowotnej dla pacjentów – mówił starosta Stanisław Kłopot, podczas obchodów zorganizowanych z okazji 120-lecia istnienia jarosławskiego szpitala.

Starosta podziękował całemu zespołowi medycznemu, pielęgniarkom, lekarzom, technikom medycznym, pracownikom administracyjnym i wszystkim tym, którzy codziennie angażują się w pracę na rzecz dobra pacjentów.

– Wasze oddanie, profesjonalizm i empatia są siłą, która sprawia, że ten szpital jest tak wyjątkowy. Dziękuję wam za waszą ciężką pracę i poświęcenie. 120 lat to imponujący okres, ale to nie koniec naszej historii. Chcemy nadal pisać nowe rozdziały – mówił.

Do podziękowań tych dołączyli się również w swoich przemówieniach zaproszeni goście.

W dalszej części uroczystości odbyło się seminarium „Wyzwania i kierunki rozwoju Medycyny. Przeszłość – Teraźniejszość – Perspektywy”. Prelekcję wygłosił Piotr Pochopień, dyrektor Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, który w swoim wystąpieniu poruszył temat „Historii szpitalnictwa w Jarosławiu”. Głos zabrali również prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego, CMKP w Warszawie, prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, dr n. med. Małgorzata Dankiewicz, lekarz kierujący Oddziałem Obserwacyjno-Zakaźnym z Pododdziałem Hepatologicznym i Ośrodkiem Leczenia WZW, dr n. med. Wiesław Guz, kierownik Klinicznego Zakładu Radiologii w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie oraz dr n. med. Antoni Samojedny, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

Po części oficjalnej uczestnicy uroczystości udali się do Centrum Opieki Medycznej, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej dr n. med. Stanisławowi Sobockiemu – honorowemu obywatelowi miasta Jarosławia, działaczowi społecznemu, redaktorowi naczelnemu „Acta medica Premisliensia” oraz wieloletniemu lekarzowi oddziału chirurgicznego.

Uroczystości poprzedziła Msza św. w intencji zmarłych pracowników jarosławskiego szpitala.

Opr. EK, fot. M. Pieniążek