Poznawali Niezłomnego z Białobok

W Gminie Gać pod koniec października miała miejsce tzw. grywalizacja, będąca formą zabawy edukacyjnej, której głównym bohaterem była postać podporucznika Tadeusza Cieśli ps. „Żbik” – kuriera AK urodzonego w Białobokach.

 

„Niezłomny z Białobok” to quest, podczas którego przechodzi się wyznaczoną trasę i rozwiązuje zagadki prowadzące do skarbu. Zadania dotyczyły życiorysu Tadeusza Cieśli, którego wizerunek utrwalony został na deskalu w centrum miejscowości przez artystę Arkadiusza Andrejkowa. W rywalizacji wzięło udział 22 drużyny (po 5 osób każda) z pięciu szkół: SP w Białobokach, SP im. I. Solarza w Gaci, SP im. Stanisława i Janka Bytnarów w Ostrowie, SP im. Tadeusza Kościuszki w Dębowie oraz SP Opaleniska.

Głównym organizatorem wydarzenia była Fundacja Tradycyjna Zagroda przy wsparciu Fundacji PGZ, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie. Za warstwę merytoryczną odpowiedzialni byli certyfikowani trenerzy questingu z „Questing – wyprawa po skarb” oraz Irena Kozimala.

Wydarzenie w organizacji lokalnie wspierali również: Gmina Gać z wójtem Grażyną Pieniążek na czele, Stowarzyszenie Razem dla Białobok, Szkoła Podstawowa w Białobokach oraz OSP Białoboki.

Quest i grywalizacja zostały zrealizowane w ramach projektu pn. „Grywalizacja międzyszkolna – questingowy rajd upamiętniający Niezłomnego z Białobok”.

DP/fot. org.