Co zmieni się na Rynku?

W ostatnich latach wokół przeworskiego Rynku toczą się prace mające na celu poprawę funkcjonalności i estetyki tej części miasta. Czy remontu doczekają się np. ławeczki wokół ratusza? Są mieszkańcy, którzy uważają, że jest ich za mało, a niektóre wymagają naprawy.

 

Jak wyjaśnia zastępca burmistrza Miasta Przeworska, Wojciech Superson, corocznie na płycie rynku oraz przyległych odcinkach drogowych prowadzone są prace modernizacyjne. Są one głównie związane z wymianą nawierzchni drogowych i chodników, a przy okazji wymieniana jest mała architektura oraz zieleń miejska.

Mała architektura w postaci ławek jest sukcesywnie wymieniana i uzupełniana, w ostatnich tylko dwóch latach pojawiły się nowe miejsca wypoczynku na placu Mickiewicza na wprost sklepu AS, gdzie w ramach budżetu obywatelskiego zrealizowano ogródek kieszonkowy z piękną zielenią i ławeczkami do odpoczynku. W bieżącym roku w ramach przebudowy parkingu i schodów na wysokości pomnika króla Jagiełły przy obiektach handlowych budynków Rynek 2 i Rynek 3 wkomponowano ławeczki w kamienny mur oporowy. Nie zapominamy również o istniejących ławeczkach, które są na bieżąco poddawane przeglądom technicznym a w miarę potrzeby są remontowane lub wymieniane na nowe. Zwiększone ilości miejsc do odpoczynku w rejonie Rynku i pl. Mickiewicza realizowane są w miarę posiadanych środków finansowych. Zachęcam naszych mieszkańców do składania wniosków cyklicznie ogłaszanych naborów projektów w ramach budżetu obywatelskiego w zakresie małej architektury na naszym „starym mieście”. Jestem przekonany, że dobry pomysł w tym zakresie znajdzie wielu zwolenników, zatem miałby szanse na realizację – uważa W. Superson.

Zastępca burmistrza potwierdza również, że są kolejne plany związane z dalszym remontem płyty rynku. Planowane prace związane są z wymianą nawierzchni dróg i chodników np. na placu Mickiewicza cały ciąg chodnika od strony wschodniej, czy też nawierzchnia chodnika na planach przy starej studni łączącego parkingi.

DP