Daniel Krawiec, wójt gminy wiejskiej Przeworsk dziękował posłowi Tadeuszowi Chrzanowi za starania o uzyskanie dofinansowań.

Ponad 80 mln zł dla samorządów powiatu przeworskiego

Ogłoszono drugie rozdanie dofinansowań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do powiatu przeworskiego trafi 83.8 mln zł. Nabór wniosków trwał od 28 grudnia 2021 r. do 11 marca 2022 r. Każdy samorząd mógł ubiegać się o wsparcie dla maksymalnie trzech zdań. Przekazane pieniądze mają pokryć około 95% kosztów inwestycji. Po stronie gmin zostanie tylko około 5% uzupełnienie.

 

 

W drugiej edycji programu samorządy powiatu przeworskiego mają otrzymać prawie 84 mln zł. W pierwszym podejściu dostały 68 mln zł.

Powiat Przeworski otrzyma dofinansowanie w kwocie 5 mln zł na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja oranżerii wraz z układem komunikacyjnym – nadanie nowej funkcji społeczno – kulturalnej z zachowaniem historycznego charakteru i wystroju budynku.

Gmina Adamówka dostanie wsparcie w kwocie prawie 4,5 mln zł na budowę linii kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminy oraz niemal 4,2 mln zł na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z instalacją fotowoltaiczną

W Gminie Gać zostaną dofinansowane trzy inwestycje. 9,5 mln zł wesprze budowę sieci wodociągowej w Gaci, 4,75 mln zł na przebudowę drogi gminnej Gać – Zagumienna i tyle samo na budowę sieci wodociągowej w Białobokach.

Gmina Jawornik Polski uzyskała dofinansowanie w wysokości 4,75 mln zł na budowę sieci kanalizacyjne z infrastrukturą towarzyszącą.

Do Przeworska trafi prawie 5 mln zł z przeznaczeniem na modernizację dróg i chodników

Gmina wiejska Przeworsk zostanie dofinansowana kwotą niemal 10 mln zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej w Urzejowicach. dostanie też 4,85 mln zł na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkaniowego w Świętoniowej.

Gmina Tryńcza otrzyma 9,5 mln zł na utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno – rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej.

Gmina Zarzecze dostanie prawie 5 mln zł na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz 5,8 mln zł na przebudowę budynków edukacyjnych.

Miasto i Gmina Kańczuga zostanie dofinansowane kwotą 5 mln zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków w Sieteszy.

Miasto i Gmina Sieniawa zostanie dofinansowana kwotą 1,35 mln zł na budowę remizo – świetlicy OSP w Leżachowie.

 

erka