Pierwsze przedsiębiorstwo społeczne

Gmina Przeworsk od lat wyróżnia się w obszarze działań społecznych. Liczne projekty skierowane do rodzin, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a obecnie także w dziedzinie ekonomii solidarnej, potwierdzają kierunek działań samorządu na którego czele stoi Wójt Daniel Krawiec.

 

Wniosek złożony przez Gminę Przeworsk i Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia na utworzenie Spółdzielni Socjalnej znalazł się na ostatecznej liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie. Dotacja będzie udzielona z projektu „NAWIGATOR II – PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora Ekonomii społecznej w regionie. Wartość dofinansowania to ponad 400 tys. złotych.Spółdzielnia powstanie jeszcze w tym roku i zatrudni 10 osób. Świadczyć będzie usługi cateringowe oraz utrzymania terenów zielonych.

TP