Otrzymali sztandar „Gwiazdy”

Muzeum w Przeworsku otrzymało świetnie zachowany sztandar przeworskiego Towarzystwa „Gwiazda”. Sztandar przekazany został muzeum przez Jana Trybalskiego.

 

Sztandar przechowywany był w oryginalnym drewnianym pudełku z tabliczką „Towarzystwo Gwiazda w Przeworsku”. Na prawym płacie sztandaru znajduje się haftowany wizerunek św. Józefa z Dzieciątkiem – patrona Towarzystwa, na lewym – wizerunek orła w koronie wraz z biało-czerwoną wstęgą, szarfą z haftowanym złotą nicią napisem Tow. „Gwiazda” Przeworsk, mosiężną głowicą (szczytem) oraz 2-elementowym drzewcem z ok. 150 nabitymi gwoźdźmi pamiątkowymi. To zachowany w znakomitym stanie komplet.

 

Towarzystwo Mieszczan Chrześcijańskich „Gwiazda” pod opieką św. Józefa, patrona rzemieślników i rękodzielników, zawiązało się w Przeworsku w 1892 r. Starania o sztandar rozpoczęły się już w 1893 r., ostatecznie ufundowano go po 1906 r. W 1900 roku Towarzystwo zakupiło lokal – tzw. Baumanówkę, stojącą na rogu Małego Rynku i ulicy Bernardyńskiej. Przy Towarzystwie latach 1908-1911 działał chór męski, a do wybuchu I wojny orkiestra dęta. Z chwilą rozpoczęcia I WŚ, „Gwiazda” organizowała drużyny sokole i legiony. W roku 1926 biblioteka „Gwiazdy” liczyła 1120 tomów. Do „Gwiazdy” w najlepszym okresie jej działalności należało blisko 200 chrześcijan, mieszczan i rzemieślników z Przeworska. W roku 1926 uroczyście obchodzono jubileusz 35-lecia istnienia „Gwiazdy”. Towarzystwo przestało działać z chwilą wybuchu II wojny światowej; formalnie zakończyło swoją działalność w 1947 r.

DP/fot. Muzeum w Przeworsku