Oddanie zbiornika wodnego małej retencji

W piątek, 20 października, nastąpiło oddanie zbiornika retencyjnego w Pantalowicach. Jego rolą będzie przede wszystkim zapobieganie powodziom, ale posłuży też jako naturalny magazyn wody.

 

Realizacja inwestycji pn. „Budowa zbiornika wodnego małej retencji na działce 1744 w Pantalowicach z ujęciem, odprowadzeniem wody na działkach nr 1280, 1742 w Pantalowicach” w dużej mierze była możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu. Miasto i Gmina Kańczuga otrzymało je z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”. Dofinansowanie wyniosło blisko 1 mln 903 tys. zł przy koszcie całkowitym inwestycji ponad 2 mln 718 tys. zł.

DP/fot. UMiG Kańczuga