Spotkania z muzyką

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu realizowało zadanie pn. Spotkania z muzyką na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Zarzeczu. Projekt był realizowany w ramach zadania publicznego Mecenat Kulturalny – Inicjatywy kulturalne.

 

– Zadanie zakładało cykl koncertów, które przybliżą szerszemu gronu odbiorców muzykę zróżnicowaną gatunkowo. Koncerty te stworzyły możliwość otwarcia się na nowe doznania muzyczne, pozwoliły uczestnikom zagłębić się w dany styl muzyczny. Dzięki działaniom w ramach zadania chcieliśmy kształtować wrażliwość odbiorców zwłaszcza poprzez osobiste uczestnictwo w cyklu koncertów na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zarzeczu – mówią organizatorzy. Partnerami realizacji zadania byli: Zespół Szkół im. W. Witosa w Zarzeczu, Centrum Kultury w Zarzeczu, Gminna Biblioteka Publiczna im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego, Gmina Zarzecze, Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu Oddział Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich, Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce. Pierwszy z 5 koncertów odbywał się w czerwcu. Ostatni koncert odbył się na początku października. – Na zakończenie naszych spotkań zagrała Orkiestra Dęta działająca przy Ośrodek Kultury w Grodzisku. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu województwa podkarpackiego.

Red.