O zwalczaniu przemocy wśród rówieśników

Co roku w Polsce i na świecie realizowana jest akcja zwana ,,Kampanią Pomarańczowej Wstążki”, która ma na celu przeciwdziałanie przemocy wśród dzieci i młodzieży. Finał tegorocznej edycji odbył się 17 listopada w sieniawskim Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji ,,Sokół”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu miasta i gminy Sieniawa.

 

Hasło obecnej edycji brzmi ,,10 sekund – tyle czasu wystarczy, by kogoś skrzywdzić, pominąć nie dostrzec”. W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji udział wzięli przedstawiciele władz z urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, radni i sołtysi, reprezentanci placówek służby zdrowia, oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Sieniawa.

Scena ,,Sokoła” należała do uczniów i ich przygotowanego programu artystycznego. W nim zaprezentowano piosenki, scenki aktorskie oraz filmiki o tematyce poświęconej przemocy wśród rówieśników w szkole. Następnie wystąpiły dziewczęta z zespołu ,,Akrodens” ze swoim pokazem akrobacji. Psycholog Karolina Pondo poprowadziła wykład pt. ,,Stop przemocy – profilaktyka dla dzieci i młodzieży”, który wzbudził wśród gości duże zainteresowanie. Za pomoc przy organizacji obchodów kampanii uczniowie razem z dyrektorami szkół otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Kampania realizowana była w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym.

 

DB/Fot. MGOPS Sieniawa