Nie wszyscy byli „za”

Choć w ocenie burmistrza przygotowany na 2024 rok budżet jest budżetem „bardzo dobrym”, nie przekonało to wszystkich radnych do zagłosowania za uchwałą.

 

Budżet Miasta i Gminy Kańczuga został przyjęty na sesji pod koniec grudnia. Radni nie byli jednomyślni. Za przyjęciem budżetu głosowało 11 z nich, przeciw było 2 radnych, a 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Kańczuga na 2024 rok przewiduje dochody wysokości ponad 83 mln 619 tys. zł, w tym: dochody bieżące w wysokości ponad 68 mln 281,5 tys. zł oraz dochody majątkowe w wysokości blisko 15 mln 338 tys. zł. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości ponad 86 mln 989 tys. zł, w tym: wydatki na zadania bieżące w wysokości ponad 67 mln 442 tys. zł oraz wydatki majątkowe w wysokości blisko 19 mln 547 tys. zł. Deficyt budżetu gminy określony został w wysokości blisko 3 mln 370 tys. zł.

Pragnę podziękować radnym, którzy głosowali za przyjęciem Uchwały Budżetowej na rok 2024 rok, za bardzo dobrym budżetem. Dziękuję bardzo radnym, którym jak zawsze na sercu leży dobro mieszkańców naszej małej ojczyzny, a przede wszystkim stawiają na jej inwestycje, modernizację, rozwój, oświatę, bezpieczeństwo, kulturę, opiekę, czy też dobrobyt mieszkańców. Za budżetem, który odpowiada na potrzeby mieszkańców – powiedział po głosowaniu burmistrz Andrzej Żygadło.

DP