Budżet przyjęty jednomyślnie

Końcem grudnia w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pruchniku, poświęcona głównie uchwaleniu budżetu Gminy Pruchnik na 2024 rok. Budżet został przyjęty jednogłośnie.

 

Dochody budżetu gminy zaplanowane zostały na kwotę 68,5 ml zł, z czego 55,3 mln zł stanowiły dochody bieżące, a 13,2 mln zł dochody majątkowe. Planowane wydatki opiewają na kwotę 67, 6 mln zł, z czego 50,6 mln zł stanowią wydatki bieżące, a 16,9 wydatki majątkowe. Nadwyżka w kwocie 891 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych, które będą realizowane w 2024 r. należy wymienić m.in.: termomodernizację budynku szkoły w Jodłówce, termomodernizację budynku po gimnazjum w Pruchniku, roboty wykończeniowe w budynku OSP nr II w Pruchniku, budowę wieży widokowej w Pruchniku, tężni solankowej, przebudowę drogi gminnej Jodłówka-Świebodna, przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hawłowice, roboty wykończeniowe w budynku OSP w Rozborzu Długim, oświetlenie uliczne, aktualizację dokumentacji na budowę kanalizacji w Jodłówce, czy rozbudowę sieci wodociągowej w Pruchniku.

Sesja była również okazją do złożenia życzeń i podziękowań za współpracę w minionym roku. Po zakończeniu sesji odbyło się spotkanie opłatkowe i koncert w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku.

EK, fot. UMiG