Najpierw absolutorium, potem nagrody

Dwa ważne dla gminy wydarzenia miały miejsce w ubiegły czwartek, 23 czerwca. W Wiejskim Domu Kultury w Grzęsce radni najpierw udzielili Wójtowi absolutorium, na następnie odbyło się wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów Gminy Przeworsk.

Rada Gminy Przeworsk jednogłośnie udzieliła absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok wójtowi Gminy Przeworsk Danielowi Krawcowi. Podjęcie uchwały poprzedzone było analizą sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Gminy Przeworsk za rok 2021. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk o udzielenie Wójtowi absolutorium. Przewodniczący Rady Gminy Przeworsk Andrzej Ruchała oraz wiceprzewodniczący Rady Stanisław Machniak wręczyli Wójtowi kwiaty. Włodarz Gminy podziękował Radzie Gminy za obdarzenie zaufaniem i udzielenie absolutorium. Jednocześnie jako wyraz uznania za ciężką pracę nad budżetem wójt wręczył również bukiet skarbnikowi Gminy Przeworsk, Małgorzacie Wilk.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych i nagród dla najlepszych uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk. Nagrodzeni z rąk Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy zostali m.in. uczniowie ze średnią powyżej 5,0 i dodatkowymi osiągnięciami z klas VIII, uczniowie wyróżnieni i nagrodzeni w konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz grupy artystyczne.

 

DP

 

Przewodniczący Rady Gminy Przeworsk Andrzej Ruchała oraz wiceprzewodniczący Rady Stanisław Machniak wręczyli Wójtowi kwiaty.

 

Podczas sesji zostali nagrodzeni najlepsi uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Przeworsk.