Kolejna lipa w Alei Maturzystów

Już po raz drugi na kampusie jarosławskiej Uczelni na cześć tegorocznych maturzystów posadzona została lipa. Akcja „Aleja Maturzystów” zapoczątkowana została w 2021 roku z inicjatywy rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana. Każde z drzew symbolizuje jeden rocznik maturzystów.

W czwartek, 23 czerwca na terenie PWSTE zebrali się dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych wraz z tegorocznymi absolwentami. Wszystko po to, by zasadzić kolejne drzewo, które reprezentować będzie uczniów liceów i techników z naszego rejonu, którzy w 2022 roku napisali egzamin dojrzałości.

– Lipa symbolizuje między innymi zgodę między ludźmi. Życzymy sobie, aby właśnie takie symboliczne drzewo zgody wyrosło między Ukrainą i Rosją, by zapanował pokój. Posadzona lipa ma symbolizować także wytrwałość uczniów, którzy przez cały rok przygotowywali się do egzaminu dojrzałości i z sukcesem zakończyli swoją edukację w liceach i technikach – powiedział prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman, Rektor PWSTE w Jarosławiu.

Po ceremonii sadzenia drzewa, przedstawiciele poszczególnych szkół biorących udział w akcji wpisali się do księgi pamiątkowej.

 

EK