Nagrodzeni w konkursie świątecznym

7 marca w Pawłosiowie odbyło się rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Ozdób Wielkanocnych. Organizatorami tego wydarzenia byli: Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów oraz Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie.

 

Konkurs, podobnie jak jego wcześniejsze edycje cieszył się dużym zainteresowaniem, ponieważ wpłynęło na niego aż 195 prac.

– Celem konkursu było zachowanie tradycji wykonywania dekoracji wielkanocnych, przedstawienie własnej wizji i nastroju Wielkiej Nocy, a tym samym kultywowanie i podtrzymywanie tej pięknej tradycji. Przy ocenie i nagradzaniu prac brane były pod uwagę oryginalność, pomysłowość, samodzielność, estetyka wykonania oraz wykorzystanie naturalnych, ogólnie dostępnych materiałów – mówią organizatorzy tego wydarzenia.

Dla dzieci i młodzieży konkurs odbył się w dwóch etapach. Pierwszy etap miał miejsce w szkołach w Wierzbnej, Cieszacinie Wielkim i Pawłosiowie. Komisja konkursowa w każdej ze szkół do etapu gminnego wytypowała po 15 prac. Następnie jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii „dzieci do 10 lat” I miejsce zajął Mikołaj Goń, II – Zuzanna Łatka, III – Wiktoria Tołpa. Wyróżnienia otrzymały: Emilia Wyczawska i Helena Gala. W kategorii „młodzież 11 do 17 lat” I miejsce zajęła Martyna Pańczak, II – Antoni Wilk, a III – Julia Ciechuń. Wyróżniono Maję Surmiak oraz Nadię Hadrych. W kategoria „dorośli” na I miejscu uplasowała się Iwona Perżyło, na II – Sabina Duda, a na III – Marcin Kowalczuk.

Nagrody oraz upominki laureatom konkursu wręczył wójt M. Reń, który podziękował również wszystkim uczestnikom tego wydarzenia za liczny udział, zaangażowanie i ogromny wkład włożony w przygotowanie pięknych dekoracji na świąteczny stół.

Opr. EK, fot. org.