Modernizacja zakończona

W gminie Rokietnica zakończyła się duża inwestycja polegająca na realizacji zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków”.

 

Zadanie obejmowało modernizację czterech pompowni wody w miejscowościach: Rokietnica i Tuligłowy; modernizację sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Czelatyce i Rokietnica; nadbudowę istniejących dwóch zbiorników wyrównawczych wraz z dociepleniem w miejscowości Tapin; wykonanie zastępczego odwiertu studziennego S-3a w ramach rozbudowy ujęcia wód podziemnych wodociągu gminnego w miejscowości Tapin, a także rozbudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rokietnica.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum Inżynieria Przemyśl-Inżynieria Rzeszów. Ogólny koszt inwestycji to 12,4 mln zł, z czego 10,4 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

 

Opr. EK, fot. UG