Minister przywiózł ponad milion złotych

W piątek, 28 stycznia minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odwiedził Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu. Minister przywiózł czek o wartości 1 142 100. Pieniądze mają być przeznaczone na rozwój szkolnictwa zawodowego.

 

W spotkaniu z szefem polskiej edukacji uczestniczyli przedstawiciele kadry akademickiej, samorządu studenckiego oraz parlamentarzyści i reprezentanci władz powiatu jarosławskiego. Czek odebrał Krzysztof Rejman, rektor PWSTE. Dodatkowe pieniądze pochodzą ze zwiększenia subwencji oświatowej dla wyższych szkół zawodowych i mają być przeznaczone na rozwój potencjału dydaktycznego.

W planie wizyty było też spotkanie z dziennikarzami, ale minister spóźnił się i jego pobyt skrócono do części oficjalnej. K. Rejman, zapewnił, że dodatkowe pieniądze zostaną zainwestowane w poszerzenie bazy dydaktycznej, tak by uczelnia zapewniła studentom kształcenie na poziomie XXI wieku. Rektor mówił także o osiągnięciach uczelni i o wysokim poziomie nauczania. Zwracał też uwagę, że szkoła przykłada uwagę do realizacji wartości związanych z patronem błogosławionym księdzem Bronisławem Markiewiczem. Zauważał, że oprócz wiedzy przekazywanej studentom równie ważna jest ich odpowiednia formacja. W takim podejściu K. Rejman upatruje odpowiedniego przygotowania młodych ludzi do włączenia się w budowanie przyszłości Podkarpacia i całego kraju. Rektor dziękował ministrowi za życzliwe spojrzenie na jarosławską uczelnię.

W wystąpieniu ministra też nie brakło ciepłych słów kierowanych w stronę społeczności akademickiej oraz przedstawicieli parlamentu i samorządu. Przemysław Czarnek zwracał uwagę na wsparcie kształcenia zawodowego przypominając, że jeszcze nie tak dawno absolwenci najczęściej wybierali kierunki ogólnokształcące. Teraz znacznie częściej idą w stronę kształcenia zawodowego. Mówił też o dodatkowych pieniądzach na nowoczesne pracownie techniczne w szkołach podstawowych, czyli Laboratoria Przyszłości mające rozwijać zainteresowania młodych ludzi. Zwracając uwagę na rolę wyższych szkół zawodowych minister poinformował, że zwiększono subwencję na ich rozwój o 36 mln zł, a całkowite nakłady na ten typ kształcenia zbliżają się do 800 mln zł. Takie wsparcie powinno przełożyć się na tworzenie wykształconej kadry i uzupełnienie braków szczególnie w zawodach medycznych. P. Czarnek gratulował rektorowi i zapewniał, że będzie wspierał jarosławską uczelnię.

erka