MILIONOWE INWESTYCJE – PODSTAWĄ ROZWOJU GMINY PRZEWORSK

Inwestycje są nie tylko kluczowym elementem rozwoju gospodarczego, ale także podstawą dobrobytu społeczności lokalnych. Gmina Przeworsk w ostatnich latach zrealizowała inwestycje za ponad 160 mln zł, z czego połowa to skutecznie pozyskane środki zewnętrzne. O prężnym rozwoju Gminy Przeworsk świadczy także rosnący z roku na rok budżet, który w przeciągu dziewięciu lat wzrósł prawie o 400%.

 

Inwestycje stanowią katalizator postępu oraz fundament naszej małej ojczyzny. To rdzeń, bez którego nasza gmina nie byłaby w stanie sprawnie funkcjonować. Jednym z najważniejszych aspektów inwestycji jest dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa. Dzięki odpowiednio skonstruowanym i utrzymanym drogom gminnym, dofinansowaniom do dróg powiatowych oraz inwestycjom w drogi wojewódzkie, zapewniamy nie tylko płynność komunikacji, lecz również sprzyjamy rozwojowi lokalnego biznesu oraz turystyki.mówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

Bezpieczeństwo drogowe to jeden z najważniejszych aspektów wpływających na codzienne życie mieszkańców. W Gminie Przeworsk przez ostatnie dwie kadencje na kwotę 28 mln zł zmodernizowano i przebudowano 160 odcinków dróg gminnych o łącznej długości 60 km. Ponadto 7 mln zł przekazano dlaPowiatu Przeworskiego na dofinansowanie dróg i chodników. W minionym roku oddano także do użytku bardzo ważną inwestycję poprawiająca komunikację na terenie Gminy Przeworsk – most na rzece Mleczka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Gorliczyna, którego budowa kosztowała 3,6 mln zł. Milionowe nakłady finansowe pochłania także oświetlenie uliczne, wbieżącym roku Gmina na ten cel pozyskała 2 mln zł dofinansowania z programu Rozświetlamy Polskę.

Inwestycje drogowe stanowią długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju naszej gminy, dlatego też budżet tylko na ten rok przewiduje kwotę ponad 10 mln złna ten celmówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

Nie mniej istotne w Gminie Przeworsk są inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Gmina realizuje projekty w najnowocześniejszych technologiach w kraju. Woda bez chemii to priorytet przeworskiego samorządu. W zeszłym roku Gmina oddała do użytku nowo wybudowaną stację uzdatniania wody w Świętoniowej za ponad 7 mln zł, z której korzysta już połowa mieszkańców Gminy. W takcie budowy jest Stacja Uzdatniania Wody w Urzejowicach za 15 mln zł. W sumie Gmina na te inwestycje wydała 22 mln zł z czego ponad 15 mln zł to fundusze pozyskane ze środków zewnętrznych.

Obecnie czekamy na zakończenieinwestycji w Urzejowicach. Przygotowaliśmy projekt i złożyliśmy wniosek na 10 mln zł o dofinasowanie SUW w Rozborzu. W celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej wody pitnej, na bieżąco modernizujemy i rozbudowujemy także sieci wodno – kanalizacyjne. W bieżącym roku na ten cel przeznaczymy aż 5 mln zł- mówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

W ostatnich latach Gmina Przeworsk postawiła mocno na infrastrukturę sportową i promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, wydając na ten cel ponad 15 mln zł.Budowa nowoczesnych sal gimnastycznych, boisk sportowych oraz szatni dla sportowców nie tylko sprzyja zdrowemu trybowi życia, ale również integruje społeczność lokalną oraz promuje wartości sportowe. Dzięki środkom zewnętrznym w Gminie Przeworsk powstała nowa sala gimnastyczna w Świętoniowej, Studzianie, w trakcie budowy jest w Mirocinie. Wybudowane zostały także boiska wielofunkcyjne w Chałupkach, Mirocinie, Grzęsce. Zmodernizowane zostały boiska sportowe oraz szatnie, w Gorliczynie i Urzejowicach powstały nowe budynki z których korzystają miejscowe Ludowe Kluby Sportowe.

Znacznej poprawie uległa także przestrzeń rekreacyjna, wybudowane zostały place zabaw, siłownie plenerowe, skatepark.

To nie koniec tego typu inwestycji, na rozwój infrastruktury sportowej zabezpieczyliśmy kwotę 5 mln zł i już w tym roku m. in.: wybudujemy za prawie 1 mln zł boisko wielofunkcyjnego w Urzejowicach. – mówi Daniel Krawiec Wójt Gminy Przeworsk.

Inwestycje stanowią fundament rozwoju Gminy Przeworsk.