Czy RaP STEAM może wpłynąć na profil edukacji w powiecie w przyszłości?!

RaP STEAM – robotyka i programowanie – program skierowany jest do szkół podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. W imieniu Marszałka Województwa projekt prowadzi Podkarpacki Związek Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

 

Miałem osobiście zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w podpisaniu umów pomiędzy panią dyrektor Krystyna Wróblewską, a przedstawicielami poszczególnych samorządów w tym naszego miasta, które reprezentował wiceburmistrz Dariusz Tracz.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych w województwie podkarpackim ukierunkowanych na rozwój u uczniów szkół podstawowych ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania w okresie od maja 2023 r. do grudnia 2029 r.

Z projektu skorzysta 771 szkół szkoł podstawowch z terenu województwa podkarpackiego w klasach 4-8, które zgłosiły chęć udziału w projekcie, 2 520 nauczycieli i 8 672 uczniów

Projekt wprowadza innowację pedagogiczną dotyczącą nauczania w klasach 4-8 przedmiotu informatyka z wykorzystaniem elementów robotyki edukacyjnej oraz zajęć pozalekcyjnych z robotyki edukacyjnej, zapewni merytoryczne wsparcie dla nauczycieli i kadry zarządzającej szkołami. Ponadto zostaną zorganizowane dla uczniów zajęcia pozalekcyjne z robotyki edukacyjnej i programowania robotów, konkursy robotyczne oraz warsztaty promujące nauczanie STEAM.

Projekt przewiduje rozwijanie specyficznych umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji uczniów i uczennic niezbędnych dla rozwoju regionalnego rynku pracy, rozwoju społecznego oraz rozwoju edukacyjnego. Tacy uczniowie uczestniczący w tym projekcie z łatwością „odnajdą się” i rozwiną swoje umiejętności w średnich szkołach Jarosławia co zapewni w przyszłości dobry wybór zawodu.

Wartość projektu to ponad 133 mln zł.

Andrzej Wyczawski