Laureaci z „Jedynki”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Przeworsku może pochwalić się wieloma uczniami, którzy odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Na wyróżnienie zasługuje zwłaszcza trójka z nich.

 

Jagoda Sznaj to najlepsza matematyczka w województwie. Zdobyła tytuł laureata przedmiotowego konkursu z matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zdobywając maksymalna liczbę punktów. Uczennica od klasy siódmej realizuje indywidualny program nauczania z matematyki. Do jej kolejnych sukcesów należą: II miejsce w Ogólnopolskim Maratonie Matematycznym Banachiada, zdobycie tytułu „Mistrz Matematyki Powiatu Przeworskiego 2022” oraz I miejsca w Powiatowym XIX Konkursie Matematycznym im. Prof. Marii Barnat.

Kolejnym wyjątkowym uczniem „Jedynki” jest Krystian Skórski, który uzyskał tytuł laureata w   przedmiotowym konkursie z geografii organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty zdobywając 3 miejsce w województwie oraz tytuł laureata w tym samym konkursie z fizyki. Do konkursu z geografii Krystian przygotowywał się rozwiązując zadania maturalne, realizował również w ciągu całego roku indywidualny program nauki z geografii. Uczeń jest także finalistą tego prestiżowego konkursu z matematyki.

Na wymienienie w tym gronie zasługuje również Martyna Stelmach, która jest laureatką w   przedmiotowym konkursie z języka polskiego organizowanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Martyna   dowiodła swojej wiedzy polonistycznej również w III Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych, gdzie zdobyła tytuł finalisty. Kolejne jej osiągniecie to zdobycie I miejsca w VI Wojewódzkim Dyktandzie „O Złote Pióro Henryka”.

To nie jedyni uczniowie, którzy odnieśli tak znaczące sukcesy w konkursach. Tytuł laureata konkursy kuratoryjnego z języka angielskiego zdobył Kamil Sudak, a tytuł finalisty z tego samego konkursu Maja Kobielska.

Uczniom z tytułu wysokich lokat przysługuje wiele przywilejów. Osiągnięcia zostaną wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, ponadto są zwolnieni z części egzaminu ósmoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku. Tytuł laureata i finalisty to także dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkół średnich.

DP/SP nr 1 w Przeworsku