Sukces uczennic Szkoły Podstawowej

Uczennice Szkoły Podstawowej w Rozborzu – Amelia Porębna i Anna Powroźnik zostały laureatkami centralnego etapu XXIX edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”.

 

Obie dziewczyny chodzą do klasy VIII A w Szkole Podstawowej w Rozborzu. Pod opieką nauczyciela Jerzego Piróga stworzyły pracę pt. „Ikona Pamięci – Cerkwie Lubaczowszczyzny” w formie książkowej w okładce z desek, dotyczącą cerkwi Lubelszczyzny. – Ukazuje ona miejscowości, w których znajdują się cerkwie z ich opisem oraz zdjęciami. Jest to idealny przykład na to, że we współczesnym świecie można tworzyć pozycje „książkowe” i zgłębiać z nich wiedzę „od deski do deski” – mówią laureatki. Sukces jest tym większy, że uczennice z Rozborza były jedynymi przedstawicielkami konkursu wśród podkarpackich szkół podstawowych w kategorii pracy zbiorowej.

Red.