Kontynuacja przebudowy Rynku już niedługo

Urząd Miasta Jarosławia czeka do 4 lutego na oferty firm gotowych do modernizacji części północnej i wschodniej Rynku oraz Placu Św. Michała. Jest to drugi etap przebudowy głównego placu miasta. Zadanie realizowane jest z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przebudowa obejmie obszar o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych. Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał 19 miesięcy na realizację inwestycji.

 

Zadanie jest kontynuacją już wykonanej modernizacji obejmującej południową i zachodnią część Rynku, czyli obszar między ul. Grodzką, Sobieskiego i Spytka. Jej koszt przekroczył 9 mln zł, a zadanie było dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław – Przeworsk. Drugi etap obejmuje mniejszą część Rynku, ale przebudowany zostanie też przyrynkowy plac.

Zakres modernizacji będzie porównywalny z już wykonaną przebudową. Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 4,7 mln zł stanowiące 95% wartości inwestycji. Udział pieniędzy miejskich nie przekroczy 250 tys. zł.

Wykonawca będzie musiał zerwać istniejącą nawierzchnie i przygotować podłoże razem kompletną modernizacją instalacji podziemnych. Sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa oraz sanitarna zostaną wymienione. Gazociąg będzie zmodernizowany i zabezpieczony, a instalacja energetyczna rozbudowana m.in. na potrzeby nowego oświetlenia. Przeznaczony do modernizacji obszar jest wpisany do rejestru zabytków. W czasie prac będzie prowadzony nadzór archeologiczny. Można spodziewać się, że odkrywki i wykopy wykonywane na sporą głębokość przyniosą odkrycia ciekawych reliktów jarosławskiej historii. W pierwszym etapie modernizacji natrafiono na ciekawe znaleziska, w tym m.in. drewniane rury wodociągu.

Podobnie jak wcześniej do budowy nowej nawierzchni, która jest zaplanowana z kostki porfirowej zostanie użyty materiał pozyskany z rozbiórki. Zakres objętych przetargiem robót nie obejmuje elementów małej architektury i roślinności. Zmodernizowana płyta Rynku będzie służyć ruchowi pieszemu. Całe zadanie jest realizowane zgodnie z założeniami opracowanymi przed laty.

erka/ Fot. UM Jarosław