To tutaj ma powstać nowoczesny kompleks wodno-rekreacyjny.

Kolejne miejsce do wypoczynku

Wszystko wskazuje na to, że na terenie Gminy Tryńcza pojawi się kolejne miejsce, które będzie warto odwiedzić. Tym razem ma to być nowoczesny kompleks wodno-rekreacyjny. Pierwsze kroki w tej sprawie już poczyniono.

Niedawno wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch przy kontrasygnacie skarbnika Gminy Jolanty Flak podpisał umowę z firmą San-Proj Usługi Projektowe Kalamarz Janusz z Przeworska na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie nowoczesnego kompleksu wodno-rekreacyjnego w Gniewczynie Łańcuckiej”. Wartość umowy opiewa na kwotę 50 tys. zł. brutto, a termin jej wykonania to połowa października br. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do wyłonienia wykonawcy na realizacje wyżej wymienionego zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj, na którą Gmina Tryńcza otrzymała Promesę Wstępną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9,5 mln zł.

W ramach inwestycji zostanie uwzględniona budowa parkingów i ciągów komunikacyjnych, ogrodzenie i oświetlenie z wykorzystaniem OZE, wyrównanie i utwardzenie terenu i wzmocnienie brzegów, Powstanie też podświetlane molo i promenada, miejsca campingowe oraz strefy rekreacyjno-sportowa składająca się m.in. z parku linowego, ścianek wspinaczkowych, urządzeń street workout, skate parku, altan rekreacyjnych, boiska do piłki plażowej i placu zabaw z elementami wodnymi i interaktywnymi. Wybudowany zostanie także obiekt z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Teren kompleksu będzie monitorowany i zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

DP/UG Tryńcza