Osoby noszące imię „Jacek” już od kilku lat spotykają się w Klasztorze oo. Dominikanów.

Jackowie spotkali się po raz siódmy

W środę, 17 sierpnia w Klasztorze oo. Dominikanów w Jarosławiu odbyło się VII Ogólnopolskie Spotkanie Jacków, Jacentych i Hiacyntów. Organizatorem i pomysłodawcą spotkania jest Jacek Hołub.

 

Uczestnicy spotkania rokrocznie gromadzą się w Bazylice Matki Bożej Bolesnej, gdzie kult św. Jacka Odrowąża, pierwszego polskiego Dominikanina czczony jest nieco mocniej niż w innych parafiach. Tu bowiem znajduje się jeden z ołtarzy poświęcony św. Jackowi. Stąd też kilka lat temu u jednego z parafian wziął się pomysł zorganizowania spotkania Jacków, Jacentych i Hiacyntów. Pomysł spodobał się na tyle, że do Jarosławia zaczęły przybywać osoby z różnych stron Polski noszące te zaszczytne imiona, a wydarzenie szybko zyskało charakter ogólnopolski. Imiennicy św. Jacka spotykają się w dniu, w którym Kościół wspomina św. Jacka Odrowąża. W programie wydarzenia jest udział we wspólnej Mszy św., błogosławieństwo relikwiami św. Jacka, prezentacja multimedialna „Jacki to fajne chłopaki”, czy wpis do pamiątkowej księgi. Podczas nabożeństwa święcone są także kłosy zbóż na wzór cudu uczynionego przez św. Jacka (jego modlitwa miała sprawić podniesienie się powalonego gradem zboża w podkrakowskiej wsi), które później uczestnicy tego wydarzenia mogą zabrać do swoich domów.

Ponadto każdego roku w przyklasztornym ogrodzie sadzone jest nowe drzewko, lipa, która w tym roku otrzymała imię Jacek VII. Jej opiekunem zostaje wybrany jeden z uczestników spotkania. Nieodłącznym elementem tego wydarzenia jest także degustacja pierogami. Legenda głosi, że podczas głodu po najazdach tatarskich, święty miał karmić ubogich pierogami własnego wyrobu.

EK, fot. UM